Kancelaria

Uwaga z dniem 28-10-2017 nastąpiła zmiana adresu siedziby kancelarii na adres

Puck, ul. Adama Mickiewicza 8.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie
Maciej Migowski
Kancelaria Komornicza nr VI w Pucku

Adres 
Puck
ul. Adama Mickiewicza 8
84-100 Puck

Telefon / fax: 058 673 11 22
e-mail: puck.migowski@komornik.pl

Kancelaria czynna :
Poniedziałek od 08.00 do 18.00
Od wtorku do piątku  od 08.00 do 16.00

Komornik przyjmuje interesantów :
w poniedziałki od 08.00 do 18.00

Konto bankowe komornika
PKO BP SA 52 1020 1853 0000 9702 0132 1082

Jednocześnie informuję, iż wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika w myśl art 801 2 kpc.

W ramach podejmowanych czynności komornik może zwrócić się z zapytaniami m.in do :

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
– Urzędu Skarbowego.
– Starostwa Powiatowego – Ewidencja Gruntów.
– OGNIVO – Zapytanie o rachunki bankowe.
– Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
– Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
– Centrum Personalizacji Dokumentów MSW – o dane adresowe i osobowe dłużnika.

UWAGA: W związku z zagrożeniem koronawirusem Prezes Sądu Rejonowego w Wejherowie zamieszcza stosowne zarządzenia na stronie internetowej Sądu które dotycza m.in. funkcjonowania Sądu . Z zarządzeniami można zapoznać się na stronie: http://www.wejherowo.sr.gov.pl/category/koronawirus/ 

Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez komornika.